Naša spoločnosť vykonáva v Prešove a okolí prakticky všetky druhých výkopových a zemných prác, či už sa jedná o kompletné výkopové práce súvisiace s výstavbou rodinného domu alebo malé zemné úpravy, či dodatočné položenie alebo opravu inžinierskych stavieb a iné ďalšie práce s bagrom. Ktoré konkrétne druhy výkopových prác teda bežne realizujeme?

Výkop pre základy na kľúč

Súčasťou základov je výkop a ten by mal byť realizovaný do nezamrznutej hĺbky a podľa projektu by malo do neho byť vložené uzemnenie a uviazané železo. Výkop základov by mal byť zaliaty do troch dní od výkopu, pokiaľ sa to v rámci plánu nepodarí tak posledných 30 cm by malo byť pred zaliatím dokopané.

Výkop kanalizačnej prípojky

Výkop na kanalizačnú prípojku by mal byť taký široký, aby človek do výkopu mohol vojsť a manipulovať s rúrou. V prípade väčších hĺbok je potrebné použiť paženie výkopu. Ku kanalizačným prípojkám sa často využíva aj ručné dokopávanie a to predovšetkým na vyhľadávanie inžinierskych sietí.

Výkop vodovodnej prípojky

Na vodovodnú prípojku je potrebné pripraviť výkop tak, aby vodovodná rúrka bola z každej strany obkopaná aspoň 20 cm a rozmer výkopu by mal byť aspoň 120 cm aby tam mal vodoinštalatér dostatočný priestor pri zapájaní.

Výkop pod zámkovú dlažbu

Výkop pod zámkovú dlažbu je veľmi dôležitý. Nie je vhodné dať kameň na neupravený terén. Zeminu pod zámkovú dlažbu treba vyspádovať smerom od domu a zhutniť. Chodníky by mali byť vykopané aspoň na 20 cm a parkovacia plocha na 40 centimetrov a viac.

Výkopové práce v Prešove, spojené s osadením vodovodnej šachty
Výkopové práce v Prešove, spojené s osadením vodovodnej šachty

Výkop na vodovodnú šachtu

Výkopové práce pre vodovodnú šachtu sú obdobné ako na žumpu, to znamená aspoň 40 centimetrov širší z každej strany, aby sa dala zemina zhutniť.

Výkop na žumpu

Výkop na osadenie žumpy sa väčšinou vykonáva traktorbagrom, samozrejme pokiaľ to priestor dovolí. Pokiaľ to ale priestor nedovolí, tak je potom vhodný minibager s väčším dosahom. Výkop na žumpu treba tiež vykonať tak, aby bola z každej strany aspoň 40cm vôľa a aby sa dala zemina zhutniť okolo žumpy.

Výkop na bazén

Je potrebné vykonať presne podľa pokynov výrobcu. Netreba samozrejme zabudnúť na šachtu kde bude umiestnené vybavenie bazéna. Je mnoho druhov bazénov a každý má iný postup pri výkopových prácach, preto si ho treba vyžiadať od výrobcu.

Výkopové práce na základ plotu

Výkopové práce základu na plot by mal byť tiež do nezamrznutej hĺbky, čo je približne 80 cm a šírka by mala byť širšia ako plot aspoň o 5 až 10 centimetrov. V prípade, že je na plot vyvíjaný tlak z boku, tak základ robíme 20 až 30 cm širší ako šírka plotu.

Výkop na oporný múr

Výkop na oporný múr je veľmi dôležitý a je veľmi dobré sa poradiť so statikom alebo dodávateľom plotových tvárnic, pretože čím väčší nápor bude na stenu, tým širší je potrebný základ.

Terasovanie pozemku

Pokiaľ je váš pozemok jeden veľký svah tak buď ho necháte celý v spáde alebo sa u vás vykopú terasy, ktoré môžete využívať rôznym spôsobom. Napríklad na jednej si môžete urobiť záhradku, na druhej altánok, na tretí bazén alebo čokoľvek Vás napadne.

Úprava terénu zemnými prácami

Úprava terénu sa využíva napríklad na vyrovnanie nerovností na pozemku ideálnym riešením je roztiahnutie novej krajiny. Úprava terénu sa dá vykonávať traktorbagrom UNC, nakladačom zeme alebo aj minibagrom a je to takzvaná úprava hrubo. Úprava terénu sa používa často na stavbách, okolo domu, raz treba presnú zem, raz treba vyrovnať podklad pod lešenie a inokedy treba upraviť terén na trávnik.

Výkopové práce na drenáž

V prípade že je pozemok vystavený vode alebo potrebuje zviesť vodu tak sa na pozemku vykope drenáž. Voda do drenáže môže ísť buď zo strechy alebo z obvodu domu, prípadne z odvedenia vody od oporného múru alebo iného záchytného bodu. Drenáž môže byť buď z okrúhlych kameňov od frakcie 16-22, ale pokojne aj 22-63, zabalených do geotextílie, z plastových paliet zabalených do geotextílie alebo sa vyrábajú aj drenážne systémy s možnosťou využitia vody. Jama na drenáž sa vypočíta podľa zrážanlivosti ale aj typu zeme.

Zemné a výkopové práce v okolí Prešova

Ak ste sa rozhodli pre akúkoľvek z hore spomínaných druhov zemných a výkopových prác a ste z Prešova a okolia, naše výkonné stroje, skúsení pracovníci sú vám k dipozícii. Ozvite sa nám, prejdeme si spolu, čo potrebujete a dohodneme sa na rozsahu výkopových prác ako aj na cene tak, aby ste boli vo výsledku spokojní. Máme veľa spokojných a dobrých referencií.

Mám záujem