Pri stavebných prácach väčšieho rozsahu je často potrebné využiť techniky a stroje. Postup každej zákazky je veľmi individuálny. Napríklad v prípade výkopových prác je každá štruktúra podložia iná a každý pozemok je ťažkej technike inak prístupný. V každom prípade je činnosť, v ktorej techniku (ľahké a ťažké stavebné stroje, žeriavy, automobily, …) využijeme, je naozaj dosť.

Využitie modernej techniky a stojov na stavbe má kľúčový vplyv aj na finančnú stránku stavebných prác. Tam, kde sa kvôli neprístupnému terénu nezaobídeme bez ručnej práce, cena vykonania práce s narastajúcimi hodinami rýchlo rastie. Preto sa oplatí stroje využiť, a to nielen pre väčšiu rýchlosť ich práce. Ďalším dôvodom je celé spektrum služieb, ktoré nám priebeh prác uľahčia a zaistia správne postupy.

Zemné práce

Vykonávame takmer všetky druhy zemných a výkopových prác. Pre väčšinu pozemkov je možné využiť stroje na zemné práce. Ide predovšetkým o výkopové práce, úpravy terénu a hĺbenie základov pre rodinné domy, pivnice, bazény, …

Rýchlosť výkopových prác je závislá na tvrdosti podložia, na teréne a ďalších individuálnych vplyvoch. Súhrn týchto podmienok by mal udávať projekt a prieskumy, ktoré tvoria nevyhnutnú súčasť pre získanie stavebného povolenia.

Búracie práce

Búranie využijeme ako na komplexné demolácie starých budov alebo ich častí, tak na búranie plotov a ďalších menších prvkov. Od vlastností búraného objektu sa odvíja priebeh prác aj časová náročnosť. Dôležité je vedieť, z čoho búraná budova je a nebyť prekvapený častou rôznorodosťou štruktúry muriva (v kamennom murive sa môžu objaviť betónové časti a podobne). Najzložitejšie postupy búrania vyžadujú železobetónové monolity, ktoré sa likvidujú búracím kladivom, alebo so zapojením špeciálnych nožníc. V praxi však nenarazíme na materiál, s ktorým by si odborník neporadil.

Odvoz sute a výkopového materiálu

So zemnými i búracími prácami sa spája odvoz sutiny. Opäť sa oplatí najať profesionálnu firmu, ktorá má skúsenosti s tým, kam ktorý typ materiálu odviezť a má prehľad aj v príslušnej legislatíve. Svojpomocne môžeme urobiť mnohé chyby a tiež možnosti našich dopravných prostriedkov sú oveľa širšie a nosnosti sú výrazne vyššie. Podľa charakteristiky materiálu sa odvíja aj cena jeho uloženia na skládku. Uloženie zeminy zo stavby vychádza na 200,- až 300,- Sk za kubík, vyššie ceny sú za klasickú suť a najdrahšia je manipulácia s nebezpečným odpadom v podobe igelitov, plastov, polystyrénov a podobne. V takom prípade sa odpad vozí na špeciálne skládky.

Mám záujem